Hotel in depandanse

Hotel

Hotel

V neposredni bližini snežnega stadiona bo zgrajen hotel s tremi depandansami. Z njimi bo povezan preko podzemnega hodnika, tako da obiskovalcem ob prehodu iz depandans v hotel ne bo treba zapustiti notranjega prostora. Hotel bo v arhitekturnem smislu grajen tako, da bo dosegal večino zahtev za hotel s 5-imi zvezdicami. Tako si bo prislužil naziv Hotel 4 zvezdice Superior in kasnejšemu lastniku dopuščal možnost razvoja v hotel s 5-imi zvezdicami.

ETAŽNOST IN KAPACITETE
Etažnost hotela je 2K + P + 3N + M. Dostop je po dvosmerni cesti, predvideni po občinskem lokacijskem načrtu. Uvoz v klet je direktno iz ceste, ki se dviguje od severa proti jugu.

Parkirni prostori za goste in zaposlene so predvideni v kleti ter pred glavnim vhodom hotela. V kleti 1 so poleg parkirišč še bazen s savnami in servisni prostori.  V pritličju so poleg recepcije še restavracija, bar, servisi in 13 nastanitvenih enot. V 1., 2. in 3. nadstropju ter mansardi je še 180 nastanitvenih enot različne velikosti.

Skupno torej hotel ponuja 193 nastanitvenih enot. Vse nastanitvene enote imajo balkon ali teraso, etaže pa so med seboj povezane s tremi stopniščnimi vertikalami in invalidskimi dvigali.

Skupna kvadratura znaša 20.185, 00 m2 brutto površine.  

KONSTRUKCIJA
Objekt  je  temeljen na AB plošči. Klet 1 in 2 je v armiranobetonski  konstrukciji, vse  ostale etaže  pa  so  kombinacija  AB slopov  in opečnih  nenosilnih  zidov. Vse  plošče so armiranobetonske. Streha je ravna enokapnica z 1,5m napuščem v 2% naklonu. Atrij hotela je pokrit s stekleno streho, ki je 1,5 m dvignjena nad streho hotela in tako omogoča naravno prezračevanje atrija.

 FUNKCIONALNA ZASNOVA SOB
Vse sobe so zasnovane v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Hotel z depandansami želi doseči naziv Hotel **** SUPERIOR. To je mogoče, kadar objekt  bistveno presega skupno število točk v predlagani kategoriji 4 zvezdice, vendar za pridobitev 5 zvezdic ne izpolnjuje zahtevanih obveznih elementov oz. minimalne opreme, značilnosti in storitev za to višjo kategorijo. 

Zaradi navedenega so hotelske sobe po velikosti zasnovane v skladu z minimalnimi pogoji za 5 zvezdic. Tako so dvoposteljne sobe velike cca. 20 m2, enoposteljne pa cca. 14  m2. Kopalnice so v skladu s pravilnikom velike vsaj 6 m2. Večina kopalnic ima kad in tuš kabino (zahteva za 5 zvezdic: 70% sob tuš in kad). Pravilnik prav tako zahteva na vsakih 30 sob vsaj en apartma. V skladu s pravilnikom je  na vsakih 60 sob zagotovljeno dodatno dvigalo.

V predlaganem projektu ima vsak apartma kamin, ki je značilen za tradicionalno arhitekturo tega prostora.

 

Depandanse

Depandanse

ETAŽNOST IN KAPACITETE
Južno od hotela se nahajajo tri depandanse etažnosti 1K + P + 2N + M. Dostop je po dvosmerni cesti, predvideni po občinskem lokacijskem načrtu.

Pod depandansami je skupna klet, ki leži na nivoju dovozne ceste, v njej pa je predvidenih 182 parkirnih mest.  Dostop do pritličja je možen preko zunanjega stopnišča iz nivoja ceste oz. direktno iz kleti preko stopniščne vertikale ali z dvigalom, prilagojenim invalidnim osebam. Pritličje depandans je na južni strani vkopano, zato so v tem delu predvideni servisni prostori in savne. V preostalem delu pritličja, 1. in 2. nadstropju ter mansardi je predvidenih 39 nastanitvenih enot različnih velikosti. Večina ima predviden balkon ali atrij na nivoju terena. Depandanse so povezane s hotelom preko podzemnega hodnika.

Depandanse obsegajo skupno 11.243 m2 brutto površin.

KONSTRUKCIJA
Klet depandans stoji na AB temeljni plošči. Klet in vkopani del pritličja sta v armiranobetonski  konstrukciji, vse ostale etaže pa so kombinacija AB slopov in opečnih  nenosilnih  zidov. Vse  plošče so armiranobetonske. Streha je ravna enokapnica z 1,5 m napuščem v 2% naklonu.

 

FASADA – hotel in depandanse

Tradicionalna pohorska arhitektura je nizka lesena hiša na kamnitem podstavku, krita s skodlami. Ta je služila kot izhodišče pri oblikovanju fasade novega hotela z depandansami, ki na ta način kažejo povezanost z okoljem, v katerem stojijo.

Pritlični fasadni pas objektov je obdelan v Pohorskem tonalitu, ki tvori monoliten podstavek, na katerem stojijo preostale etaže. Prvo in drugo nadstropje sta obdelani s klasično fasado, tretje in mansarda pa sta obdana z lesom. Tako dobimo horizontalno členitev objektov, ki vizualno delujejo nižji.

Streha je enokapnica v 2% naklonu z 1,5m napuščem. Enokapna streha je v obravnavani pozidavi predvidena z lokacijskim načrtom / Opcija dvokapnica s strmim naklonom/.  Ostrešje je tako kot pri tradicionalnih hišah leseno. Z uporabo tradicionalnih materialov, kot sta les in tonalit, se vzpostavlja dialog med tradicionalno in sodobno arhitekturo. Ta končnega uporabnika neprisiljeno približa pristni tradiciji okolja.

Hotel in depandanse