Apartmajski bloki

Apartmajska bloka območja A

Apartmajska bloka

Gre za dva apartmajska bloka etažnosti K +  P + 2N + M. Uvoz v skupno klet je urejen preko dvosmerne nadkrite uvozno izvozne rampe iz nove lokalne dvosmerne ceste.

V kleti je zagotovljeno potrebno število parkirnih mest za stanovalce in shrambni prostori. Nad kletjo sta dva apartmajska bloka, ki sta s kletjo povezana s stopniščnima vertikalama in dvigaloma, namenjenima invalidnim osebam.
V vsakem od apartmajskih blokov je 8 apartmajskih enot, skupaj torej 16 apartmajev različnih velikosti. V mansardi so predvideni nadstandardni apartmaji z nadstandardno višino prostorov 280 cm, nadstandarden pa je tudi nivo zaključevanja stanovanjskih prostorov (klasični parket posebne kakovosti ter v sanitarijah keramika višjega cenovnega razreda).

Apartmaji v pritličju imajo ograjene atrije, v višjih nadstropjih pa balkone. Vsi apartmaji imajo tristransko osvetlitev.

 

Apartmajska bloka območja B/C

Apartmajska bloka

Gre za dva apartmajska bloka etažnosti K + P + 3N + M. Uvoz v skupno klet je urejen preko dvosmerne nadkrite uvozno izvozne rampe iz nove lokalne dvosmerne ceste.

V kleti je zagotovljeno potrebno število parkirnih mest za stanovalce ter servisni  in shrambni prostori. Vsak objekt ima po eno stopniščno-dvigalno vertikalo, ki poteka od kleti, do mansarde. Preko nje so dostopni notranji vezni hodniki, od tu pa apartmajske enote. Dvigalo je primerno za invalidne osebe.

V vsakem od apartmajskih blokov je 28 apartmajskih enot, skupaj torej 56 apartmajev različnih velikosti. V tretjem nadstropju in mansardi so dupleksi nadstandardne kakovosti z nadstandardno višino prostorov  280 cm, nadstandarden pa je tudi nivo zaključevanja stanovanjskih prostorov.

Apartmaji v pritličju imajo ograjene atrije, v višjih nadstropjih pa balkone. Večina apartmajev ima dvostranski osvetlitev manjše število pa enostransko osvetlitev.

 

Apartmajski vila bloki

Apartmajski vila bloki

Gre za dva dvojčka in en samostojni objekt etažnosti P + 1N + M. Parkiranje za stanovalce je urejeno v neposredni bližini ob dvosmerni cesti, ki poteka na južni stani objektov.

V vsakem od objektov so po tri apartmajska stanovanja, ki so med seboj ločena po etažah. Pritlični apartmaji imajo vhod direktno iz peš poti, ki vodi do objektov. Vsi pritlični apartmaji imajo ograjeno zunanjo dvorišče in pokrito teraso. Apartmaji  v 1. nadstropju in mansardi so dostopni iz odprtega stopnišča, ki leži med apartmajskima blokoma.

Vsi apartmaji imajo tristransko osvetlitev.

 

KONSTRUKCIJA

Vsi objekti so temeljeni na AB plošči. Stene etaž so kombinacija AB slopov in opečnih nenosilnih  zidov. Vse  plošče so armiranobetonske.

Strehe so dvokapnice v naklonu 38°.